SPECIALESPECIFIKT KURSUS I INFEKTIONS OG TUMORKIRURGI

Kære kursister.

Velkommen til

SPECIALESPECIFIKT KURSUS I INFEKTIONS OG TUMORKIRURGI

12.-14. maj 2014

M-AUDITORIET BYGNING 3A II. SAL

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, NØRREBROGADE 44, 8000 ÅRHUS C

Vi starter mandag d. 12. maj kl. 11.00 præcis. Der vil være kaffe og rundstykker fra kl. 10.30

Alt materialet vedr. kurset, inkl. program, vil også blive lagt ud  på www.sarkom.dk (klik på Kurser- Speciale specifikt kursus i tumor- og infektionskirurgi 2014).

I det omfang underviserne tillader det vil powerpointshows i form af pdf filer ligeledes  være at finde på samme hjemmesiden.

Målet med kurset er at give deltagerne viden om

·         neoplastiske lidelser i bevægeapparatet herunder kunne diagnosticere og visitere knogle- og bløddelstumorer.

·         den akutte behandling af infektioner i bløddele, seneskeder, knogler og led.

·         indikationen for de hyppigst forekommende amputationer på underekstremiteterne samt varetage proteseforsyning i samarbejde med bandagist.

·         diagnostik af akut og kronisk arteriel insufficiens og akut og kronisk venøs insufficiens.

Vi forventer du kommer forbedret til kurset og som minimum har læst: Ortopædisk kirurgi, Otto Sneppen, kap. Ortopædiske infektioner og  Tumorer.

Til de meget interesserede anbefales: Treatment of Sarcomas and Allied Diseases, Martin M. Malawer og Paul H. Sugarbaker (kan gratis downloades fra http://www.tumorsurgery.org/orthopedic-residents/textbooks.aspx).

Kurset afsluttes med en post-test. I alt stilles 40 spørgsmål. Cutoff grænsen for tilfredsstillende besvarelse er 80% korrekte svar (32 opgaver).

Vi glæder os til at se Jer  i Aarhus

Med venlig hilsen

Bjarne Hauge Hansen og Thomas Baad-Hansen

Overnatningsmuligheder:

Cabinn:

Kannikegade 14

8000 Aarhus

E-mail: aarhus@cabinn.com

Tlf.: (+45) 86 75 70 00

Fax: (+45) 86 75 71 00

Billigt og tæt på sygehuset

Hotel Guldsmeden

Guldsmedgade 40

DK-8000 Aarhus

Phone: +45 86 13 45 50

Fax: +45 86 13 76 76

aarhus@hotelguldsmeden.com

Hyggeligt og tæt på sygehuset